Christianssæde Anno 1690


SKOVBRUGET på Christianssæde har bestået i mere end 300 år, og i dag drives det med fokus på at skabe bæredygtig kvalitetstræ under hensyntagen til skoven flora og fauna. Skoven på ca. 1.000 ha er leveringsdygtig i eg, bøg, ask, ahorn, lærk, thuja, cypres, douglas-rødgran og frømateriale fra vores kårede egebevoksninger.


For mere information eller køb af skovens produkter er du velkommen til at kontakte vores skovfoged
Kirsten Hvidberg-Hansen.

CHRISTIANSSÆDESKOVEN har en helt unik historie, da den under den danske oplysningstid omdannes til et større forst- og forskningsprojekt frembragt af slottets ejer statsminister C.D.F. greve Reventlow (1748-1827). I begyndelsen af 1800-tallet er de danske skove i en ussel forfatning på grund af overdreven udnyttelse, og med effektivitet og langsigtede løsninger for øje er C.D.F. i 1805 initiativtager til fredskovs-forordningen, der igennem indhegning og fredning stabiliserer og sikrer skovens vækst og fremtidige udbytte.

 

STATSMINISTERENS ARV tager vi ikke let på, og derfor bærer

skovbruget på Christianssæde tiden tro præg af bæredygtige principper

og metoder. Skoven er PEFC certificeret.