Christianssæde Anno 1690


DU ER VELKOMMEN

I SKOVEN


Parker gerne hensigtsmæssigt, og tag endelig godt vare på vores vildt ved at færdes på de etablerede veje og stier.


GOD TUR! For mere information eller køb af skovens produkter er du velkommen til at kontakte vores skovfoged
Kirsten Hvidberg-Hansen.


SKOVBRUGET på Christianssæde har bestået i mere end 300 år og drives i dag med fokus på at skabe bæredygtigt kvalitetstræ under hensyntagen til skovens flora og fauna. Skoven på ca. 1.000 ha er leveringsdygtig i eg, bøg, ask, ahorn, lærk, thuja, cypres, douglas rødgran og frømateriale fra vores kårede egebevoksninger.


CHRISTIANSSÆDESKOVEN har en helt unik historie, da den under den danske oplysningstid omdannes til et større forst- og forskningsprojekt på initiativ af slottets ejer, statsminister C.D.F. greve Reventlow (1748-1827). I begyndelsen af 1800-tallet er de danske skove i en ussel forfatning på grund af overdreven hugst, og med effektivitet og langsigtede løsninger for øje er C.D.F. i 1805 initiativtager til fredskovsforordningen, der igennem indhegning og fredning stabiliserer og sikrer skovenes vækst og fremtidige udbytte.

STATSMINISTERENS ARV 
tager vi ikke let på, og derfor bærer skovbruget på Christianssæde tiden tro præg af bæredygtige principper og metoder.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend