Christianssæde Anno 1690


FÆRDSEL I SKOVEN


Du er velkommen i skoven. Parker gerne hensigtsmæssigt

og tag godt vare på fauna og vildt ved at færdes på de etablerede veje og stier.


Vi har etableret to biodiversitetsområder i skoven til glæde for

dyr og planter, hvor mennesker ikke har adgang. Hold øje med skiltningen.


For mere information eller køb af skovens produkter

er du velkommen til at kontakte vores skovfoged Kirsten Hvidberg-Hansen.


SKOVBRUGET på Christianssæde har bestået i mere end 300 år

og drives i dag med fokus på at skabe bæredygtigt kvalitetstræ

under hensyntagen til skovens flora og fauna.


Skoven på ca. 1.000 ha er leveringsdygtig i eg, bøg, ask, ahorn, lærk, thuja,

cypres, douglas rødgran og frømateriale fra vores kårede egebevoksninger. 


Christianssæde skov er PEFC certificeret.