Christianssæde Anno 1690


DU ER VELKOMMEN I SKOVEN


Parker gerne hensigtsmæssigt og tag endelig godt vare

på vores vildt ved at færdes på de etablerede veje og stier.


For mere information eller køb af skovens produkter

er du velkommen til at kontakte vores skovfoged Kirsten Hvidberg-Hansen.


SKOVBRUGET på Christianssæde har bestået i mere end 300 år

og drives i dag med fokus på at skabe bæredygtigt kvalitetstræ

under hensyntagen til skovens flora og fauna.

Skoven på ca. 1.000 ha er leveringsdygtig i eg, bøg, ask, ahorn, lærk, thuja,

cypres, douglas rødgran og frømateriale fra vores kårede egebevoksninger.
TIL HEST


Ridning i skoven - vi byder ryttere med gyldigt ridekort velkommen

på to nye ridesti-ruter i skoven.


Sølvkort: 800 kr. pr. år / 1. juni - 31. maj

Guldkort: 1.600 kr. pr. år / 1. juni - 31. maj


Sølvkort giver adgang til afmærkede sølvridestier,

mens guldkort giver adgang til både sølv - og guldruter. 


Kortet kan erhverves via e-mail info@christianssaede.dk


Vilkår og regler: 

Ridekortet er personligt og misbrug vil medføre inddragelse af kortet.

Ridning i skoven sker på eget ansvar og for egen risiko.

Christianssæde Skov forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger i færdelsretten i tilfælde af f.eks intensivt skovningsarbejde eller jagt.