Christianssæde Anno 1690

Trykjagt i Christianssæde Skov, Lolland.


Den 1. december 2020 afholder Christianssæde jagt med fri afskydning af då, dåkalv, rå og rålam for 4.500 kr. pr. deltager. Afskydning af dåhjort og råbuk er efter prisliste. I Jägerhuset, Kristianssædevej 9a 4930, serveres morgenmad og frokost, som er inkluderet i den oplyste pris. 


15 pladser udbydes og sælges efter et ”først til mølle” princip. Tilmelding og kontakt sker via Skytte Anders Elgaard Thorsager, tlf. 27 82 15 39 el. e-mail jagt@christianssaede.dk

Depositum på 2.500 kr. indbetales til Nordea reg. nr. 2191, konto nr. 6899 295 720 eller mobilepay: 26 88 82 22.

Resterende skyldige beløb afregnes efter afsluttet jagt. 


Tilmelding er bindende og depositum refunderes kun i tilfælde af trykjagtens aflysning. Refundering sker til det betalingskort, som anvendes ved indbetaling af depositum. Vi henviser til videresalg af jagtpost skulle man blive forhindret i at deltage i trykjagten. Vi følger alle forbehold ift. Covid-19 og trykjagten afholdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Vi glæder os til at byde Jer velkommen til trykjagt på Christianssæde. Den tilhørende skov er Lollands største, og de seneste års jagtfred i skoven har givet vildtbestanden rolige omgivelser og gode vilkår til at vokse. Den uindhegnede skov har nu en stor fritgående bestand på flere hundrede dyr, og jagtbetingelserne er af højeste kvalitet.  


Jagten afvikles med to såter på 150 til 200 ha. Placering af poster foregår ved lodtrækning under parolen. Skytterne placeres strategisk i skovens skydetårne. Skytterne opdeles i nummererede hold, hvor hvert hold har en postanviser. Postanviserens opgave er at køre skytterne ud på tildelte poster og ligeledes afhente skytterne efter endt såt, således at alle deltagere på dagen får den bedste anvisning i forhold til jagtens afvikling og sikkerhed. Alle skytter placeres i tårne. Driverne opdeles i hold, og de sørger for at holde skovens vildt i bevægelse i såten. Schweisshundeførere deltager for at sikre ordentlig kontrol og eftersøgning af eventuelt anskudt vildt. Der lægges stor vægt på sikkerhed i alle facetter af jagten.


Parole:

Der må frit nedlægges då, dåkalve, rå og rålam.

Dåhjorte og råbukke afregnes efter prisliste.

Vilkår for deltagelse på dagsjagter ved Christianssæde: 

Dansk jagttegn.

Tilladelse til riffeljagt, (dvs. ”riffelprøve bestået” el. ”riffeljagt tilladt” + dato på gyldigt jagttegn.)

Eksklusiv trykjagt i Christianssæde Hovedskov, Lolland, med jagtmiddag og overnatning.


Den 20. januar 2021 inviterer Christianssæde 20 jægere på jagtmiddag og overnatning i Jägerhuset, Kristianssædevej 9a 4930 Maribo, efterfuldt af dåvildtjagt i særklasse den 21. januar i Christianssæde hovedskov med fri afskydning af då, dåkalv, rå og rålam for 6.000 kr. pr. deltager. Inkluderet i prisen er også morgenmad og frokost på dagsjagten. Afskydning af råbuk er efter prisliste.


20 pladser udbydes og sælges efter et ”først til mølle” princip. Tilmelding og kontakt sker via Skytte Anders Elgaard Thorsager, tlf. 27 82 15 39 el. e-mail jagt@christianssaede.dk

Depositum på 3.500 kr. indbetales til Nordea reg. nr. 2191, konto nr. 6899 295 720 eller mobilepay: 26 88 82 22.

Resterende skyldige beløb afregnes efter afsluttet jagt. 


Tilmelding er bindende og depositum refunderes kun i tilfælde af trykjagtens aflysning. Refundering sker til det betalingskort, som anvendes ved indbetaling af depositum. Vi henviser til videresalg af jagtpost skulle man blive forhindret i at deltage i trykjagten. Vi følger alle forbehold ift. Covid-19 og trykjagten afholdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.


Det nyistandsatte Jägerhus ved Christianssæde Herregård danner ramme for det gode jagtselskab. Her serveres en sæsonbaseret aftenmenu med udvalgte vine. Overnatning på stedet, i delte værelser, tillader selskabet en tidlig fælles morgenmad samt parole efterfulgt af udkørsel og placering i tårne ved første dagslys. Den eksklusive jagtoplevelser finder sted i Christianssæde Hovedskov nord for herregården, som rummer en tæt og gammel bestand af då - og råvildt. Mange års jagtfred i hovedskoven har sikret rolige omgivelser og gode vilkår for den fritgående bestand, der består af flere hundrede dyr.


Jagten afvikles med to såter på 400 ha. Placering af poster foregår ved lodtrækning under parolen. Skytterne placeres strategisk i skovens skydetårne. Skytterne opdeles i nummererede hold, hvor hvert hold har en postanviser. Postanviserens opgave er at køre skytterne ud på tildelte poster og ligeledes afhente skytterne efter endt såt, således at alle deltagere på dagen får den bedste anvisning i forhold til jagtens afvikling og sikkerhed. Alle skytter placeres i tårne. Driverne opdeles i hold, og de sørger for at holde skovens vildt i bevægelse i såten. Schweisshundeførere deltager for at sikre ordentlig kontrol og eftersøgning af eventuelt anskudt vildt. Der lægges stor vægt på sikkerhed i alle facetter af jagten.


Parole:

Der må frit nedlægges då, dåkalve, rå og rålam.

Råbukke afregnes efter prisliste.

Vilkår for deltagelse på dagsjagter ved Christianssæde: 

Dansk jagttegn.

Tilladelse til riffeljagt, (dvs. ”riffelprøve bestået” el. ”riffeljagt tilladt” + dato på gyldigt jagttegn.)


JAGT PÅ CHRISTIANSSÆDE drives efter bæredygtige principper. Vi plejer naturen for at sikre gode betingelser for et mangfoldigt og sundt dyreliv, og på den måde yder jagten et langsigtet og positivt bidrag til naturen omkring Christianssæde.DEN UINDHEGNEDE DYREHAVE

på 1.000 ha giver unikke levevilkår for den store vildtbestand, som består af 500/600 då- og råvildt.

I skoven findes både sjældne hvide dåer og gamle dåhjorte, som har nået en imponerende alder på 10-12 år. Der udsættes ikke vildt og fugle på Christianssæde, og for at beskytte og respektere dyrelivet holdes afskydningen på et minimumsniveau.CHRISTIANSSÆDESKOVEN tilbyder trykjagt på då- og råvildt, samt pürsch- og anstandsjagt på medaljegivende og afskudsbare dåhjorte. For mere information om leje af trykjagt og hjortejagt kontakt venligst vores skytte og vildtforvalter

Anders Elgaard Thorsager. 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend